Praatschetsen nieuwbouw

Geschreven door Bestuur.

Situatietekening
Een plattegrond van het nieuwe Dorpshuis, op een perceel aan de Beemdweg-West.
Het nieuwe dorpshuis vanuit de lucht.
Uit de lucht zal het nieuwe Dorpshuis er zo uit komen zien.
Entree nieuwbouw
De entree van het nieuwe Dorpshuis
Nieuwbouw vanuit westelijke richting
Nieuwbouw vanuit oostelijke richting

In de laatste raadsvergadering van 7 juli j.l. heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het maken van een voorlopig ontwerp. Op 8 juli is in gezamenlijk overleg tussen bestuur, Gemeente Molenwaard, de Commissie van Goede Diensten en de Adviseurs besloten de opdracht aan Bongers Architecten te geven.

De gemeente wordt opdrachtgever van de bouw. De raad heeft tevens beslist dat de tekorten van het huidige Trefpunt van het jaar 2015 zullen worden gedekt, en dat na het gereedkomen van het voorlopig ontwerp (zo mogelijk begin september) een beslissing wordt genomen over de tekorten van 2016 nadat een toelichting is verstrekt over de te verwachten exploitatie van het nieuwe dorpshuis. Op 23 juli j.l. is het eerste overleg tussen bestuur, eigenaar kinderdagverblijf, Bongers Architecten en de gemeente gehouden en is het toekomstige traject onderling afgestemd. De afbeeldingen hierboven zijn een aantal van de geleverde praatschetsen door Bongers Architecten.

Algemene informatie

Gemeenschapscentrum Trefpunt
Koningin Wilhelminalaan 1 
2969 AN OUD-ALBLAS
+31 (0)184 69 1622
info@trefpuntoudalblas.nl

Volg ons