Ontwerp voor nieuw Trefpunt al in september gereed

Geschreven door Het Kontakt. Gepost in In de media.

OUD-ALBLAS • In september ligt er een uitgewerkt voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van dorpshuis Trefpunt in Oud-Alblas. Bongers Architecten heeft hiertoe vandaag de opdracht gekregen van de gemeente Molenwaard.

Het bestuur van het Trefpunt is blij dat de gemeenteraad van Molenwaard heeft ingestemd met het vervolgtraject voor de nieuwbouw van het dorpshuis in Oud-Alblas. Hiermee ligt de weg open voor de volgende stappen naar een nieuw en financieel gezond multifunctioneel centrum.

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Ad van der Rhee, voorzitter, Marcel Heijkoop, secretaris en woordvoerder, Harmen Eijkelenboom, Arko Roodbol en Paul van der Meiden. Allemaal  wonen ze in Oud Alblas, hebben één of meerdere bindingen met het verenigingsleven en voelden zich geroepen om enthousiast aan de slag te gaan.

Lastig traject

De afgelopen jaren doorliepen de stichting en de gemeente samen een lastig traject. De samenstelling van het bestuur is mede hierdoor diverse malen veranderd. Het nieuwe bestuur vindt dat Oud-Alblas voor de leefbaarheid een dorpshuis nodig heeft en wil zich daarvoor inzetten. “Daarom zijn wij blij dat de gemeenteraad van Molenwaard groen licht heeft gegeven om de volgende stappen te kunnen zetten. We hopen binnenkort een financieel expert benoemd te krijgen in het bestuur en aanvullend nog een zevende bestuurslid in ons midden op te nemen.”

Vertrouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven vertrouwen te hebben in het nieuwe bestuur en in een goede afloop. “We hebben constructieve en open gesprekken met elkaar. De komende tijd willen we als bestuur naast werken aan realisatie van een nieuw gebouw, ook werken aan vertrouwen en draagvlak hiervoor zodat een dorpshuis dat Oud Alblas waardig is, ontstaat.”

Ontwerp

Het nieuwe bestuur was allereerst blij met het besluit van de gemeenteraad dinsdag 7 juli. Op woensdag 8 juli heeft het bestuur in gezamenlijk overleg met de gemeente en in aanwezigheid van de commissie van goede diensten en de adviseurs een ontwerp gekozen, waarover ze al geruime tijd vertrouwelijk was ingelicht. Het streven is om het dorpshuis op zo kort mogelijke termijn te realiseren.

Algemene informatie

Gemeenschapscentrum Trefpunt
Koningin Wilhelminalaan 1 
2969 AN OUD-ALBLAS
+31 (0)184 69 1622
info@trefpuntoudalblas.nl

Volg ons